Hytterenovasjon Inderøy

Endringer og oppgraderinger av hytterenovasjon i Inderøy

Innherred Renovasjon gjennomfører for tiden (2018/19) en oppgradering og omorganisering av vårt tilbud for hytter og fritidsboliger. I samarbeid med våre deltakerkommuner har vi gjennomgått dagens tilbud og sett på hvilke behov som eksisterer. Les mer om temaet her. I forbindelse med denne oppgraderingen vil det skje følgende endringer i Inderøy kommune høsten 2018:

 • 17.09.18: Nytt returpunkt utenfor Inderøy gjenvinningsstasjon, Utøyvegen 500.
 • Oktober: Følgende returpunkter avvikles:
  • Kvamsholmen
  • Kvam
  • Undersåker
  • Heggdal
  • Forr
  • Vangshylla
  • Rottvold

Hytteeiere i nærheten av disse returpunktene vil bli informert spesielt. Vi henviser til øvrige returpunkt i kommunen.

Oversikt returpunkt

På kartet nedenfor ser du hvor de ulike returpunktene for hytterenovasjon er plassert (markert med «H»), og hva du kan levere der. Gjenvinningsstasjoner er markert med «G». «R» er returpunkt for glass- og metallemballasje som også kan benyttes av hytteeiere.

Vil du se kartet i helside gå til sortere.no.