Hytterenovasjon Levanger

Se nederst på siden for kart over alle returpunkter

Innføring av hytterenovasjon i hele kommunen

Vi er nå i gang med å sette ut returpunkter i hele Levanger kommune, jfr. kommunestyrevedtak 53/15. Nye  returpunkter vil bli publisert på denne siden. Returpunkter av en betydelig størrelse vil få en god standard. Her er en skisse med illustrasjon av tiltenkt standard. NB! Faktisk utforming vil variere.

Februar 2019

Nytt returpunkt ved Rennielva, Skogn er klart til bruk. Ligger i krysset mellom Luksusvegen og Høyslovegen.

Returpunkt ved Alfnes på Nesset er fjernet pga mye misbruk. Vi jobber med å finne alternativ plassering.

Juni 2018

Vi jobber med å finne plassering for nye returpunkt i Halsan samt for hytter i områdene Markabygda, Ronglan/Skogn og ikke pr i dag har et naturlig returpunkt langs nedfartsveien fra hytta.

Returpunkt Vulusjøen10.06.2018

Nytt returpunkt ved Vulusjøvegen (Frol) klart til bruk. Dette befinner seg ca 100 meter innenfor bommen på Vulusjøvegen og har foreløpig 10 containere og beholdere for kildesortering.

Brev er sendt hytteeiere ved Vulusjøen: Ferdig brev Vulusjøen.pdf

20.03.2018

Før påske 2018 er et nytt returpunkt i Åsen og to nye ved Tomtvatnet klare til bruk.

Informasjonsbrev til hytteeiere:

Hytterenovasjon Mossingvegen Åsen

For hyttene som er tilknyttet nedfart mot Åsenområdet ( Stokkvola og hytter rundt Hoklingen, Movatnet, Hovatnet) er det etablert et returpunkt i tilknytning til Mossingvegen (blå markering). Klikk for større kart

Hytterenovasjon Tomtvatnet/Grønningen: Rognbakken

For hyttene ved Tomtvatnet og Grønningen: Rognbakken i retning Okkenhaug. Klikk for større kart

Hytterenovasjon Tomtvatnet/Grønningen: Tomtvassvegen mot Markabygda

For hyttene ved Tomtvatnet og Grønningen: Langs Tomtvassvegen innenfor bom i retning Markabygda. Klikk for større kart

Oversikt returpunkter

På kartet nedenfor ser du hvor de ulike returpunktene for hytterenovasjon er plassert (markert med «H»), og hva du kan levere der. Gjenvinningsstasjoner er markert med «G». «R» er returpunkt for glass- og metallemballasje som også kan benyttes av hytteeiere.

Vil du se kartet i helside klikk her.