Hytterenovasjon Levanger

Se nederst på siden for kart over returpunkter

Innføring av hytterenovasjon i hele kommunen

I Levanger er hytterenovasjon foreløpig innført for hytter vest for E6. Det er imidlertid vedtatt hytterenovasjon i hele kommunen, og Innherred Renovasjon jobber nå med planlegging og utvikling av tilbudet. 10.02.16. ble det gjennomført informasjonsmøte for hytteeierforeninger øst for E6. Her kan du laste ned presentasjonen fra møtet.

Innherred Renovasjon vil i løpet av 2017 opparbeide returpunkt for hytte/fritidsrenovasjon øst for E6 i Levanger. Aktuelle punkter vil bli publisert på denne siden. Returpunkter av en betydelig størrelse vil få en god standard. Her er en skisse med illustrasjon av tiltenkt standard. NB! Faktisk utforming vil variere.

Nye returpunkter

Pr 1.2.2017 er følgende returpunkter ferdig planlagt. Flere er under utarbeiding og legges ut her så snart de er klare.

Åsen

For hyttene som er tilknyttet nedfart mot Åsenområdet ( Stokkvola og hytter rundt Hoklingen, Movatnet, Hovatnet) vil det bli etablert et returpunkt i tilknytning til Mossingvegen. Se blå markering:

Hytterenovasjon Mossingvegen Åsen

Frolfjellet

For hytter tilknyttet Vulusjøområdet vil det blir etablert Returpunkt nedenfor Jamtkneppet:

Hytterenovasjon Vulusjøen

Oversikt returpunkter

På kartet nedenfor ser du hvor dagens returpunkter for hytterenovasjon er plassert (markert med «H»), og hva du kan levere der. Gjenbrukstorg er markert med «G». «R» er returpunkt for glass- og metallemballasje som også kan benyttes av hytteeiere. Vi oppdaterer dette kartet fortløpende.

Vil du se kartet i helside klikk her