Hytterenovasjon Levanger

Se nederst på siden for kart over alle returpunkter

Innføring av hytterenovasjon i hele kommunen

Vi er nå i gang med å sette ut returpunkter i hele Levanger kommune, jfr. kommunestyrevedtak 53/15. Se også presentasjonen fra informasjonsmøte 10.02.16.

Nye  returpunkter vil bli publisert på denne siden. Returpunkter av en betydelig størrelse vil få en god standard. Her er en skisse med illustrasjon av tiltenkt standard. NB! Faktisk utforming vil variere.

Oppdatert 20.03.2018

Før påske 2018 er et nytt returpunkt i Åsen og to nye ved Tomtvatnet klare til bruk.

Informasjonsbrev til hytteeiere:

Åsen

For hyttene som er tilknyttet nedfart mot Åsenområdet ( Stokkvola og hytter rundt Hoklingen, Movatnet, Hovatnet) er det etablert et returpunkt i tilknytning til Mossingvegen. Se blå markering:

Hytterenovasjon Mossingvegen Åsen

Tomtvatnet

For hyttene ved Tomtvatnet og Grønningen er det etablert to returpunkter pr 20.03.18: Rognbakken i retning Okkenhaug, og langs Tomtvassvegen innenfor bom i retning Markabygda.

Kart returpunkt Tomtvatnet

 

Oversikt returpunkter

På kartet nedenfor ser du hvor dagens returpunkter for hytterenovasjon er plassert (markert med «H»), og hva du kan levere der. Gjenbrukstorg er markert med «G». «R» er returpunkt for glass- og metallemballasje som også kan benyttes av hytteeiere. Vi oppdaterer dette kartet fortløpende.

Vil du se kartet i helside klikk her