Hytterenovasjon Stjørdal

Endringer og oppgraderinger av hytterenovasjonsordningen i Stjørdal

I forbindelse med oppgradering og omorganisering av vårt tilbud for hytter og fritidsboliger ble det i 2017  noen endringer i strukturen på hytterenovasjon i Stjørdal. Noen returpunkt ble flyttet, andre avviklet til fordel for nye og større men mer sentrale returpunkt. Informasjon om endringene ble sendt berørte hytteeiere og er listet opp her. Klikk på link for å lese fullstendig informasjonsbrev med kart.

November 2017:

September 2017:

Juni 2017:

Oversikt returpunkt

På kartet nedenfor ser du hvor de ulike returpunktene for hytterenovasjon er plassert (markert med «H»), og hva du kan levere der. Gjenvinningsstasjoner er markert med «G». «R» er returpunkt for glass- og metallemballasje som også kan benyttes av hytteeiere.

Vil du se kartet i helside klikk her