Hytterenovasjon Stjørdal

Endringer og oppgraderinger av hytterenovasjonsordningen i Stjørdal

I forbindelse med det pågående arbeidet med oppgradering og omorganisering av vårt tilbud for hytter og fritidsboliger vil det i løpet av 2017 bli noen endringer i strukturen på hytterenovasjon i Stjørdal. Noen returpunkt flyttes, andre vil avvikles til fordel for nye og større men mer sentrale returpunkt. Informasjon om endringene sendes til berørte hytteeiere og publiseres også på denne siden.

28.06.17: Avvikling av returpunkt ved Bulandet. Nytt returpunkt Borrås.

Returpunktet ved Bulandet befinner seg langs en vei som om vinteren og våren er utfordrende for renovasjonsbil. Vi kommer derfor til å fjerne containerne ved Bulandet og opprette et nytt og oppgradert returpunkt ved Borrås (se kart). Det nye returpunktet er sentralt plassert og vil gi tilbud til flere hytteeiere enn i dag:

Bulandet - Borrås

Oversikt returpunkt

På kartet nedenfor ser du hvor de ulike returpunktene for hytterenovasjon er plassert (markert med «H»), og hva du kan levere der. Gjenbrukstorg er markert med «G». «R» er returpunkt for glass- og metallemballasje som også kan benyttes av hytteeiere.

Vil du se kartet i helside klikk her