Hytterenovasjon Tydal

I Tydal er gjenbrukstorget tilrettelagt for hytteeiere som ønsker å levere kildesortert avfall utenom åpningstidene. Ved innkjøringen til gjenbrukstorget er det et eget område som er tilgjengelig døgnet rundt. Her kan en levere matavfall, papir/papp, plastemballasje, glass- og metallemeballasje, småelektro og noe farlig avfall leveres. OBS: ikke store ting som møbler og inventar.

På kartet nedenfor ser du hvor de ulike returpunktene for hytterenovasjon er plassert (markert med «H»), og hva du kan levere der. Gjenbrukstorg er markert med «G». «R» er returpunkt for glass- og metallemballasje som også kan benyttes av hytteeiere.

Vil du se kartet i helside klikk her