Hytterenovasjon Tydal

10.06.18: Gebyr for hytterenovasjon og ekstra påslag

Tydal kommune ble 1.1. 2017 medlem av Innherred Renovasjon IKS. Innherred Renovasjon hadde imidlertid i 2015 og 2016 driftsansvar for renovasjon i Tydal kommune. For disse årene er det påløpt et akkumulert underskudd på renovasjonstjenesten i kommunen. Siden Tydal kommune ennå ikke var medlem, kan ikke dette underskuddet fordeles på alle abonnenter i alle deltakerkommuner men må dekkes inn kun av abonnenter i Tydal.

Nedbetalinga vil skje over 3 år og for hytteeiere utgjør dette et påslag på kr 37,50 pr år.

Hytterenovasjon i Tydal

I Tydal er gjenbrukstorget tilrettelagt for hytteeiere som ønsker å levere kildesortert avfall utenom åpningstidene. Ved innkjøringen til gjenbrukstorget er det et eget område som er tilgjengelig døgnet rundt. Her kan en levere matavfall, papir/papp, plastemballasje, glass- og metallemeballasje, småelektro og noe farlig avfall leveres. OBS: ikke store ting som møbler og inventar.

På kartet nedenfor ser du hvor de ulike returpunktene for hytterenovasjon er plassert (markert med «H»), og hva du kan levere der. Gjenbrukstorg er markert med «G». «R» er returpunkt for glass- og metallemballasje som også kan benyttes av hytteeiere.

Vil du se kartet i helside klikk her