Hytterenovasjon Verdal

Verdal kommunestyre vedtok å innføre hytterenovasjon på lik linje med andre kommuner i Innherred Renovasjon 30.01. 2017. Her finner du protokollen, og video fra vedtaket ligger her.

Innherred Renovasjon vil i løpet av 2017 starte arbeidet med å planlegge strukturen for en hytterenovasjonsordning i Verdal kommune. Registrerte hytteforeninger og velforeninger vil bli invitert til informasjonsmøte med Innherred Renovasjon og til å gi innspill til dette arbeidet.