Hytterenovasjon Verdal

Verdal kommunestyre vedtok å innføre hytterenovasjon på lik linje med andre kommuner i Innherred Renovasjon 30.01. 2017. Her finner du protokollen, og video fra vedtaket ligger her.

Innherred Renovasjon vil i løpet av 2019 rulle ut  en hytterenovasjonsordning i Verdal kommune. Her er status for arbeidet:

Desember 2019:

Fra slutten av desember 2019 er det 8 returpunkt for hytter og fritidsboliger klare for bruk i kommunen:

 • Finnvola/Åboveien
 • Gauphaugen/Sandvika
 • Stormoen
 • Volden, Helgådal
 • Kjesbuvatnet
 • Trones (mot Sørskaget)
 • Ørin (ved Heidenreich, Venusvegen 15B)
 • Leksdal, ved busslomme Hallem
 • Vera: Returpunkt er planlagt i Brattåsen, men vi får det ikke ferdigstilt før vinteren. Inntil videre må de som kjører ned fra Vera benytte returpunktet i Volden. 

I Januar 2020 sendes det ut en brosjyre til alle hytteeiere i Verdal kommune:

Mai 2019:

Vi har fått mange gode og konstruktive forslag fra hytteforeningene i Verdal. Disse er tatt med i vurderingene av hvor returpunktene skal plasseres. Under forutsetning av at det gis endelig klarsignal fra grunneier, Vegvesenet og kommunen utredes nå følgende alternativer for plassering av returpunkter:

 • Området rundt Innsvatnet
  • Finnvola: Like ved der Fånettbekken krysser fylkesvegen. Avkjøring ved Åboveien tilrettelegges.
  • Sandvika: Parkeringsplass ved innkjøring til Gauphaugen utvides mot Sandvika Fjellstue.
 • Området Innsvatnet og ned til Stormoen
  • Parkeringsplass ved avkjøring Risvatnet utvides
 • Vera
  • Ved Kleppen/Ottermoen
 • Helgådalen inkl. Høysjøen og Kjesbuvatnet:
  • Det jobbes med å få til et punkt i Volden. Det er også ønsket et punkt lengre ned for å dekke Kjesbuvatnet, men vi har så langt ikke funnet noe egnet sted.
 • Trones:
  • Parkeringsplass ved golfbanen.
 • Leksdalsvatnet:
  • Her leter vi fortsatt etter egnet punkt, samt i området ved Fleskhus.

I tillegg vil det settes opp et returpunkt for hytter ved Verdal gjenvinningsstasjon på Ørin. Dette vil være i drift før sommeren 2019.

November 2018:

Registrerte hytteforeninger og velforeninger har blitt invitert til å gi innspill til arbeidet med nye returpunkter. Det ble avholdt et informasjonsmøte 20.11., og hver hytteforening fikk i etterkant en e-post med forslag på punktplasseringer.

Hytteforeninger som er kontaktet:

 • Østerinnsvollen
 • Syd-Innsvann
 • Høysjøen
 • Kjesbuvatnet
 • Stortjern og Bringsåsen
 • Finnvola sør
 • Finnvola Midtre
 • Finnvola Østre
 • Seter
 • Gauphaugen
 • Risvatnet og Småliene
 • Halla
 • Verdalsgrønningen
 • Vakkermyra
 • Sørmoen
 • Storholmen drift

Mangler det noen her setter vi pris på en tilbakemelding. Ikke alle hytteområder har egne hytteforeninger, eventuelle tilbakemeldinger kan da gis direkte til oss.

Oversikt returpunkt

På kartet nedenfor ser du hvor de ulike returpunktene for hytterenovasjon er plassert (markert med «H»), og hva du kan levere der. Gjenvinningsstasjoner er markert med «G». «R» er returpunkt for glass- og metallemballasje som også kan benyttes av hytteeiere.

Vil du se kartet i helside gå til sortere.no.

KONTAKT OSS