Hytterenovasjon Verdal

Verdal kommunestyre vedtok å innføre hytterenovasjon på lik linje med andre kommuner i Innherred Renovasjon 30.01. 2017. Her finner du protokollen, og video fra vedtaket ligger her.

Innherred Renovasjon vil i løpet av 2019 rulle ut  en hytterenovasjonsordning i Verdal kommune. Her er status for arbeidet:

Mai 2019:

Vi har fått mange gode og konstruktive forslag fra hytteforeningene i Verdal. Disse er tatt med i vurderingene av hvor returpunktene skal plasseres. Under forutsetning av at det gis endelig klarsignal fra grunneier, Vegvesenet og kommunen utredes nå følgende alternativer for plassering av returpunkter:

 • Området rundt Innsvatnet
  • Finnvola: Like ved der Fånettbekken krysser fylkesvegen. Avkjøring ved Åboveien tilrettelegges.
  • Sandvika: Parkeringsplass ved innkjøring til Gauphaugen utvides mot Sandvika Fjellstue.
 • Området Innsvatnet og ned til Stormoen
  • Parkeringsplass ved avkjøring Risvatnet utvides
 • Vera
  • Ved Kleppen/Ottermoen
 • Helgådalen inkl. Høysjøen og Kjesbuvatnet:
  • Det jobbes med å få til et punkt i Volden. Det er også ønsket et punkt lengre ned for å dekke Kjesbuvatnet, men vi har så langt ikke funnet noe egnet sted.
 • Trones:
  • Parkeringsplass ved golfbanen.
 • Leksdalsvatnet:
  • Her leter vi fortsatt etter egnet punkt, samt i området ved Fleskhus.

I tillegg vil det settes opp et returpunkt for hytter ved Verdal gjenvinningsstasjon på Ørin. Dette vil være i drift før sommeren 2019.

November 2018:

Registrerte hytteforeninger og velforeninger har blitt invitert til å gi innspill til arbeidet med nye returpunkter. Det ble avholdt et informasjonsmøte 20.11., og hver hytteforening fikk i etterkant en e-post med forslag på punktplasseringer.

Hytteforeninger som er kontaktet:

 • Østerinnsvollen
 • Syd-Innsvann
 • Høysjøen
 • Kjesbuvatnet
 • Stortjern og Bringsåsen
 • Finnvola sør
 • Finnvola Midtre
 • Finnvola Østre
 • Seter
 • Gauphaugen
 • Risvatnet og Småliene
 • Halla
 • Verdalsgrønningen
 • Vakkermyra
 • Sørmoen
 • Storholmen drift

Mangler det noen her setter vi pris på en tilbakemelding. Ikke alle hytteområder har egne hytteforeninger, eventuelle tilbakemeldinger kan da gis direkte til oss.

KONTAKT OSS