Hytterenovasjon Verdal

Verdal kommunestyre vedtok å innføre hytterenovasjon på lik linje med andre kommuner i Innherred Renovasjon 30.01. 2017. Her finner du protokollen, og video fra vedtaket ligger her.

Innherred Renovasjon vil i løpet av 2019 rulle ut  en hytterenovasjonsordning i Verdal kommune. Registrerte hytteforeninger og velforeninger vil bli invitert til å gi innspill til dette arbeidet. Det ble avholdt et informasjonsmøte 20.11., og hver hytteforening får i etterkant en e-post med forslag på punktplasseringer. Vi ønsker tilbakemelding på dette fra foreningene medio januar 2019.

Hytteforeninger som er kontaktet:

 • Østerinnsvollen
 • Syd-Innsvann
 • Høysjøen
 • Kjesbuvatnet
 • Stortjern og Bringsåsen
 • Finnvola sør
 • Finnvola Midtre
 • Finnvola Østre
 • Seter
 • Gauphaugen
 • Risvatnet og Småliene
 • Halla
 • Verdalsgrønningen
 • Vakkermyra
 • Sørmoen
 • Storholmen drift

Mangler det noen her setter vi pris på en tilbakemelding. Ikke alle hytteområder har egne hytteforeninger, eventuelle tilbakemeldinger kan da gis direkte til oss.

KONTAKT OSS