Presentasjon fra møtet 20.11.18

Presentasjon fr amøte om hytterenovasjon i Verdal