Kildesortering på hytta

Returpunkt for hytterenovasjon
I kommunene Levanger, Verdal, Stjørdal, Frosta og Meråker finner du flere returpunkt med full kildesortering. I øvrige kommuner vil det komme på plass etter hvert.

Alle hytteeiere skal ha muligheten til å kildesortere avfallet sitt på samme måte som helårsboligene i våre kommuner. Innherred Renovasjon jobber derfor med å oppgradere våre returpunkt med flere containere og sorteringsmuligheter. Dette arbeidet er ikke fullført enda, så noen steder er det dessverre kun containere for restavfall på returpunktet. Ønsker du å sortere mer kan du ta med avfallet til en gjenvinningsstasjon.

Sortering på returpunkt

Returpunktene er for det daglige avfallet fra et hytteopphold – lik det avfallet du kaster i dine egne avfallsbeholdere hjemme. F.eks. mindre poser med restavfall, matavfall og plastemballasje, løs kartong, papir, glass- og metallemballasje etc. Returpunktene finner du i kartet på sortere.no, eller klikk deg inn på din kommune i denne oversikten. På kartet finner du også info om hvilke avfallstyper som kan sorteres på hvert returpunkt.

OBS: Farlig avfall, elektrisk avfall, materialer og større ting må leveres på en gjenvinningsstasjon.

Sortering på gjenvinningsstasjon

Har du større mengder avfall, eller avfallstyper som ikke kan sorteres på returpunktet, leverer du dette på en gjenvinningsstasjon. Du kan levere så mye du vil uten ekstra kostnad. Gjenvinningsstasjonene finner du også i kartet på sortere.no.