Septiktømming

Har du behov for tømming av septik, ring 74 02 88 40. 

Innherred Renovasjon har ansvar for tømming av slam (septik) i kommunene Levanger, Verdal, Inderøy, Frosta, Meråker, Malvik, Selbu og Tydal. For eiendommer med toalett tilknyttet slamanlegg skal dette tømmes med jevne mellomrom avhengig av størrelsen på tanken:

Slamavskiller og minirenseanlegg skal tømmes:

  • en gang pr år for små tanker (under 3 m3)
  • annethvert år for store tanker (over 3 m3)
  • hvert 3. år hvis den er tilknyttet hytte/fritidsbolig

Tette oppsamlingstanker tømmes etter behov, likevel minimum en gang hvert år.

Les om de ulike tanktypene her.

Ordinære tømminger skjer etter oppsatt rute og du trenger ikke å bestille dette.

Nytt anlegg eller oppgradering?

Skal du sette ned ny septiktank/slamavskiller? Da må plasseringen godkjennes av oss, og du må søke kommunen om utslippstillatelse. Les mer her. 

Klargjøring før tømming

Omtrent en uke før planlagt tømming vil du motta et varsel i posten.  Før tømming må tanken klargjøres:

  • Lokket skal markeres med en stav, spade eller lignende slik at transportøren lett finner tanken. Du skal ikke ta av lokket, dette vil de som utfører septiktømmingen gjøre.
  • Lokk som har jord tett inntil eller over skal graves frem. Om vinteren kan snøen legges tilbake over lokket etter klargjøring slik at lokket ikke fryser fast.
  • Trær, busker, brennesle etc som er til vesentlig hinder fjernes av abonnenten før tømming utføres.
  • Veg til slamanlegget må være slik at den gir grei og rimelig fremkommelighet for våre biler.
  • Abonnenten er pliktig til å melde fra om endring i tekniske installasjoner og anleggsutførelse, jfr. Plan- og bygningslovens bestemmelser

OBS! Det må ikke ligge fremmedelementer i septiktanken, det kan føre til at den ikke lar seg tømme. Q-tips, våtservietter, kluter, bind etc skal ikke skylles ned i do. Det er kun dopapir som kan skylles ned i do sammen med urin og avføring.

Hvis ikke ovennevnte punkter er fulgt opp må anlegget tømmes utenom tømmeplan, og abonnenten kan bli ilagt et ekstra gebyr, se prisliste.

Se også ofte stilte spørsmål om slam/septik.

Finne tanken

Tanklokket kan ofte være overgrodd. Hjelp tømmeren å finne tanken ved å merke lokket med en stav e.l.

Biodo/separasjonsdo: Har du ikke nedbrutt avfall fra slike toalett kan du ta kontakt med Retura IR AS for en avtale om henting (ved farbar vei for lastebil). Det vil være en fordel å samordne dette med andre hytteeiere som har slikt avfall. Vi ønsker ikke at denne type avfall leveres på gjenbrukstorget.

Priser 2021

AbonnementstypeGebyr pr år inkl. mva.
Helårsbolig med slamavskiller eller minirenseanlegg1660,- pr boenhet*
Fritidsbolig med slamavskiller eller minirenseanlegg710,- pr boenhet*
Helårs- eller fritidsbolig med tett tank425,- pr m3**
Tømming av brakkedo/mobile toalett590,- pr m3 (min. 0,5 m3)
Tømming utenom planlagt sone/ bomtur/ spyleoppdrag1640,- ***

*Avgiften dekker årlig tømming av små tanker (under 3m3) og tømming annethvert år for store tanker opp til 7 m3 størrelse. Fritidsbolig: Avgiften dekker tømming hvert 3. år

**Dersom tanken tømmes på bestilling, fakturerer vi minimum 2m3 for å dekke behandlings- og transportkostnader.

***Kubikkmeterpris kan komme i tillegg.

Samarbeidsrabatter når flere deler tank
(under 7 m3)
Rabatt per år inkl. mva.
Per bolig eller hytte- 287,50