Tømmeplan (ukeplan) 2015

Her kan du laste ned tømmeplan (tradisjonell ukeplan) for 2015. Lurer du på hvilken uke du har tømming, sjekk din personlige tømmeplan.

OBS: Har du oddetallsuker i 2015, får du partallsuker i 2016 og omvendt. Dette er fordi det er 53 uker i 2015, og vi får to oddetallsuker på rad ved årsskiftet.