Vegarbeid på Mule Gjenbrukstorg i uke 34

På grunn av byggeprosessen ved vårt anlegg på Mule vil det i uke 34 bli omlegging av kjøretrafikken til gjenbrukstorget og omlastingshall. Det vil bli skiltet midlertidig trafikkveier. Vi ber om at alle besøkende tar hensyn til anleggsarbeidet og ny midlertidig kjøreretning.

Les mer

Ny plassering av returpunkt for hytterenovasjon på Ekne

På grunn av gravearbeid ved lokalbutikken på Ekne i Levanger har vi flyttet de bunntømte containerne for hytterenovasjon til andre siden av butikken (samme side av veien). Det er anledning til å kjøre rundt butikken for å komme frem til containerne.

Les mer

Tøffe damer i utradisjonelle yrker

Tøffe damer i utradisjonelle yrker

Mari Holmvik er en av flere kvinnelige arbeidere hos Innherred Renovasjon i sommer. Våre gjenbrukstorg og renovasjonsbiler går som normalt, og det trengs sjåfører av store maskiner ved vårt behandlingsanlegg på Mule.

Les mer