Differensiering av hytterenovasjonsgebyr

Differensiering av hytterenovasjonsgebyr

I disse dager sendes det ut faktura for renovasjon for hytter og fritidsboliger. Nytt i år er at gebyret differensieres ut fra størrelsen på hytta og avstand fra vei. Dette skal gjenspeile avfallsmengden den enkelte hytte produserer.

Les mer

Gebyrpåslag i Tydal

Gebyrpåslag i Tydal

Abonnenter i Tydal får et lite tillegg på renovasjonsgebyret i tre år framover for å dekke inn et underskudd fra 2015/16. Ettersom Tydal kommune da ikke var medlem av Innherred Renovasjon kan ikke underskuddet fordeles på alle deltakerkommuner.

Les mer

Ruteendringer og nye tømmedager

Ruteendringer og nye tømmedager

På grunn av endringer i våre renovasjonsruter får en del abonnenter i Inderøy og Leksvik nye tømmedager fra og med 11. juni. Vi sender ut brev og sms til de berørte, men sjekk gjerne din tømmeplan i app eller på web for å se om det gjelder deg. I august vil det også komme endringer i Malvik, Selbu, Tydal, Meråker og Stjørdal.

Les mer

Bli med på årets strandryddeaksjon!

Bli med på årets strandryddeaksjon!

I år som i fjor samler renovasjonsselskapene i Midt-Norge kreftene for en felles strandryddeaksjon. Men vi trenger deres hjelp! Vi ser etter små og store hender over hele landsdelen som kan være med å rydde strendene våre. Få gratis sekker på gjenbrukstorget, og kontakt oss for avtale om henting.

Les mer