Priser

Renovasjonsgebyr 2017

Abonnement med vanlige plastbeholdere:

Type abonnementGebyr pr år inkl. mva
Mini rest (140 liters restavfall med tømming hver 8. uke)2393,01
Liten rest (140 liters restavfall med tømming hver 4. uke)3321,42
Medium rest (240 liters restavfall med tømming hver 4. uke)4161,75
Stor rest (360 liters restavfall med tømming hver 4. uke)5599,19

Abonnement med større containere:

Type abonnementGebyr pr år pr boenhet
Nedgravde containere**4162,27
Buntømt liten3321,42
Bunntømt medium4161,75
Bunntømt stor5599,19

**Etablering av nedgravde containere:

  • Investering (egenandel): kr 25 000,- eks mva pr avfallscontainer (min. 3). Minimum 25 boenheter
  • Transport: kr 3 000,- eks. mva pr 3 containere

 

Rabatter og ekstratjenester

RabattordningRabatt pr. år
Veikantdunk (dunken må trilles til veikant på tømmedag)225
Varmkompostering av organisk avfall225
Alternativ beh. av organisk avfall (gjødselkjeller)225
Samarbeid om dunker/containere 2-9 boenheter225
Samarbeid om dunker/containere 10-30 boenheter450
Samarbeid om dunker/containere 30< boenheter675

EkstratjenesterPris pr. år
Ekstraservice (henting av dunk 10-30 m fra vei)600
Kjøring privat vei750
Klistremerke for ekstra restavfall pr stk150 pr stk

Ekstra gebyrerGebyr i kr
Ikke utført kildesortering750,00
Bytte av dunker (oftere enn 1 gang pr år)525,00

 

Septiktømming

Gjelder Levanger, Verdal, Inderøy, Frosta, Malvik, Selbu, Tydal og Meråker.

AbonnementstypeGebyr pr år inkl. mva.
Helårsbolig med slamavskiller eller minirenseanlegg1581,25 pr boenhet*
Fritidsbolig med slamavskiller eller minirenseanlegg747,50 pr boenhet*
Helårs- eller fritidsbolig med tett tank407,50 pr m3**
Store slamavskillere (over 7m3)616,25 pr m3

*Avgiften dekker årlig tømming av små tanker (under 3m3) og tømming annethvert år for store tanker opp til 7 m3 størrelse. Fritidsbolig: Avgiften dekker tømming hvert 3. år

** Dersom tanken tømmes på bestilling, fakturerer vi minimum 2m3 for å dekke behandlings- og transportkostnader.

Tømming utenom ordinær rute (ved evt bomtur) kr 1250,- + mva.(dekker ekstra tilkjøringskostnader)

Hytterenovasjon

Type abonnementRenovasjonsgebyr pr år pr eiendom
Hytter tilknyttet returpunkter1356,71
Permanent oppsatte campingvogner (over 4 mnd)1025,5
Hytter med eget abonnement2055,14

Priser for næringsavfall levert på gjenbrukstorg – klikk her