Priser

Renovasjonsgebyr 2019

Abonnement med vanlige plastbeholdere:

Type abonnementGebyr per år inkl. mva
Mini rest (140 liters restavfall med tømming hver 8. uke)2488,73
Liten rest (140 liters restavfall med tømming hver 4. uke)3454,28
Medium rest (240 liters restavfall med tømming hver 4. uke)4328,22
Stor rest (360 liters restavfall med tømming hver 4. uke)5823,16

For Tydal kommune kommer et tillegg pr abonnement på kr 75-175 på grunn av et akkumulert underskudd. Les mer her.

Abonnement med større containere:

Type abonnementGebyr per år per boenhet inkl. mva.
Nedgravde containere**4003,94
Buntømt liten3268,17
Bunntømt medium4095,04
Bunntømt stor5509,43

**Etablering av nedgravde containere:

  • Investering (egenandel): kr 25 000,- eks mva pr. avfallscontainer (min. 3). Minimum 25 boenheter
  • Transport: kr 3 000,- eks. mva pr. 3 containere

 

Rabatter og ekstratjenester

RabattordningRabatt per abonnement
per år inkl. mva
Veikantdunk (dunkene må trilles til veikant på tømmedag)- 225
Varmkompostering av organisk avfall- 225
Alternativ beh. av organisk avfall (gjødselkjeller)- 225
Samarbeid om dunker/containere 2-9 boenheter- 225
Samarbeid om dunker/containere 10-30 boenheter- 450
Samarbeid om dunker/containere 30< boenheter- 675

EkstratjenesterPris inkl. mva.
Ekstraservice (henting 10-30 m fra vei, åpning av grind/hindringer)600 per år
Kjøring privat vei750 per år
Klistremerke for ekstra restavfall pr stk157 per stk
Erstatningsnøkler til nedgravde containere100 pr par

Ekstra gebyrerGebyr inkl. mva.
Ikke utført kildesortering750,00
Bytte av dunker (oftere enn 1 gang pr år)525,00

 

Septiktømming

Gjelder Levanger, Verdal, Inderøy, Frosta, Malvik, Selbu, Tydal og Meråker.

AbonnementstypeGebyr pr år inkl. mva.
Helårsbolig med slamavskiller eller minirenseanlegg1660,- pr boenhet*
Fritidsbolig med slamavskiller eller minirenseanlegg710,- pr boenhet*
Helårs- eller fritidsbolig med tett tank425,- pr m3**
Tømming utenom planlagt sone/ bomtur/ spyleoppdrag1640,- ***

*Avgiften dekker årlig tømming av små tanker (under 3m3) og tømming annethvert år for store tanker opp til 7 m3 størrelse. Fritidsbolig: Avgiften dekker tømming hvert 3. år

** Dersom tanken tømmes på bestilling, fakturerer vi minimum 2m3 for å dekke behandlings- og transportkostnader.

***Kubikkmeterpris kan komme i tillegg.

Samarbeidsrabatter når flere deler tank
(under 7 m3)
Rabatt per år inkl. mva.
Per bolig eller hytte- 287,50

Hytte-/fritidsrenovasjon

Fritidsrenovasjon mini: 
Hytter med over 2 km luftlinje fra kjørbar sommerveg (personbil)
Hytter under 30 m2 bebygd grunnareal
Mindre selveierenheter under 30 m2

Fritidsrenovasjon liten:
Fast plasserte campingvogner (mer enn 4 mnd/år)

Fritidsrenovasjon medium:
Hytter med 30 – 200 m2 grunnareal
Større selveierenheter over 30 m2

Fritidsrenovasjon stor: 
Hytter over 200 m2 bebygd grunnareal
Hytter over 30 m2 som benyttes til utleie
Større selveierenheter over 30 m2 til utleie

Fritidsrenovasjon ekstra: 
Hytter som ønsker ordinær husholdningsrenovasjon

Type abonnementRenovasjonsgebyr pr år per eiendom inkl. mva.
Fritidsrenovasjon mini585
Fritidsrenovasjon liten975
Fritidsrenovasjon medium1335
Fritidsrenovasjon stor1960
Fritidsrenovasjon ekstraSe husholdningsabonnement

For Tydal kommune kommer et tillegg pr abonnement på kr 37,50 på grunn av et akkumulert underskudd. Les mer her.

Priser for næringsavfall levert på gjenvinningsstasjon – klikk her