Priser

Renovasjonsgebyr 2021

Abonnement med vanlige plastbeholdere:
Type abonnementGebyr per år inkl. mva
Mini rest (140 liters restavfall med tømming hver 8. uke)2756
Liten rest (140 liters restavfall med tømming hver 4. uke)3825
Medium rest (240 liters restavfall med tømming hver 4. uke)4794
Stor rest (360 liters restavfall med tømming hver 4. uke)6450
Abonnement med større containere:
Type abonnementGebyr per år per boenhet inkl. mva.
Nedgravde containere**4264
Bunntømt liten3480
Bunntømt medium4361
Bunntømt stor5867

**Etablering av nedgravde containere:

 • Investering (egenandel): kr 25 000,- eks mva pr avfallscontainer (min. 4). Minimum 25 boenheter*
 • Transport: kostnader utregnes etter varigheten på arbeidet
 • Graving av grop til yttercontainer (priser fås av entreprenør)
* Ved færre enn 25 boenheter vil det faktureres et tillegg (engangsavgift) på kr. 7 200,- eks. mva pr manglende boenhet. Eks: Ved 20 boenheter må det betales 5 x 7200,- i tillegg til investeringskostnaden.

Rabatter og ekstratjenester

RabattordningRabatt per abonnement
per år inkl. mva
Veikantdunk(dunkene må trilles til veikant på tømmedag)- 225
Varmkompostering av organisk avfall- 225
Alternativ beh. av organisk avfall (gjødselkjeller)- 225
Samarbeid om dunker/containere 2-9 boenheter- 225
Samarbeid om dunker/containere 10-30 boenheter- 450
Samarbeid om dunker/containere 30< boenheter- 675

EkstratjenesterPris inkl. mva.
Ekstraservice (henting 10-30 m fra vei, åpning av grind/hindringer)600 per år
Kjøring privat vei750 per år
Klistremerke for ekstra restavfall pr stk157 per stk
Erstatningsnøkler til nedgravde containere190 pr par

Ekstra gebyrerGebyr inkl. mva.
Ikke utført kildesortering750
Bytte av dunker (oftere enn 1 gang pr år)525
Fakturering
Renovasjonsgebyret for helårsboliger faktureres to ganger i året:
 • Regning for 1. halvår kommer i midten av mars med forfall ca 20. april
 • Regning for 2. halvår kommer i midten av september med forfall ca 20. oktober
Regningen kommer fra Innherred Renovasjon på vegne av kommunen.

Septiktømming

Gjelder Levanger, Verdal, Inderøy, Frosta, Malvik, Selbu, Tydal og Meråker.
AbonnementstypeGebyr pr år inkl. mva.
Helårsbolig med slamavskiller eller minirenseanlegg1660,- pr boenhet*
Fritidsbolig med slamavskiller eller minirenseanlegg710,- pr boenhet*
Helårs- eller fritidsbolig med tett tank425,- pr m3**
Tømming av brakkedo/mobile toalett590,- pr m3 (min. 0,5 m3)
Tømming utenom planlagt sone/ bomtur/ spyleoppdrag1640,- ***
*Avgiften dekker årlig tømming av små tanker (under 3 m3 pr. boenhet) og tømming annethvert år for store tanker opp til 7 m3 størrelse (pr. boenhet). Fritidsbolig: Avgiften dekker tømming hvert 3. år ** Dersom tanken tømmes på bestilling, fakturerer vi minimum 2m3 for å dekke behandlings- og transportkostnader. ***Kubikkmeterpris kan komme i tillegg.
Samarbeidsrabatter når flere deler tank
(under 7 m3)
Rabatt per år inkl. mva.
Per bolig eller hytte- 287,50

Hytte-/fritidsrenovasjon

 • Fritidsrenovasjon mini:  Hytter med over 2 km luftlinje fra nærmeste kjørbare sommerveg (personbil) Hytter under 30 m2 Mindre selveierenheter under 30 m2
 • Fritidsrenovasjon liten: Fast plasserte campingvogner (mer enn 4 mnd/år)
 • Fritidsrenovasjon medium: Hytter med 30 – 200 m2 Større selveierenheter over 30 m2
 • Fritidsrenovasjon stor:  Hytter over 200 m2 Hytter over 30 m2 som benyttes til utleie Større selveierenheter over 30 m2 til utleie
 • Fritidsrenovasjon ekstra:  Hytter som ønsker ordinær husholdningsrenovasjon
  Type abonnementRenovasjonsgebyr pr år per eiendom inkl. mva.
  Fritidsrenovasjon mini648
  Fritidsrenovasjon liten1080
  Fritidsrenovasjon medium1398
  Fritidsrenovasjon stor2023
  Fritidsrenovasjon ekstraSe husholdningsabonnement
Fakturering
Renovasjongebyret for hytter og fritidsboliger faktureres en gang i året, regning kommer i juni med forfall midt i juli. Regningen kommer fra Innherred Renovasjon på vegne av kommunen.

Priser for næringsavfall levert på gjenvinningsstasjon – klikk her