Priser

Renovasjonsgebyr 2021

Abonnement med vanlige plastbeholdere:

Type abonnementGebyr per år inkl. mva
Mini rest (140 liters restavfall med tømming hver 8. uke)2756
Liten rest (140 liters restavfall med tømming hver 4. uke)3825
Medium rest (240 liters restavfall med tømming hver 4. uke)4794
Stor rest (360 liters restavfall med tømming hver 4. uke)6450

For Tydal kommune kommer et tillegg pr abonnement på kr 75-175 på grunn av et akkumulert underskudd. Les mer her.

Abonnement med større containere:

Type abonnementGebyr per år per boenhet inkl. mva.
Nedgravde containere**4264
Bunntømt liten3480
Bunntømt medium4361
Bunntømt stor5867

**Etablering av nedgravde containere:

  • Investering (egenandel): kr 25 000,- eks mva pr. avfallscontainer (min. 3). Minimum 25 boenheter
  • Transport: kr 3 000,- eks. mva pr. 3 containere

Rabatter og ekstratjenester

RabattordningRabatt per abonnement
per år inkl. mva
Veikantdunk (dunkene må trilles til veikant på tømmedag)- 225
Varmkompostering av organisk avfall- 225
Alternativ beh. av organisk avfall (gjødselkjeller)- 225
Samarbeid om dunker/containere 2-9 boenheter- 225
Samarbeid om dunker/containere 10-30 boenheter- 450
Samarbeid om dunker/containere 30< boenheter- 675

EkstratjenesterPris inkl. mva.
Ekstraservice (henting 10-30 m fra vei, åpning av grind/hindringer)600 per år
Kjøring privat vei750 per år
Klistremerke for ekstra restavfall pr stk157 per stk
Erstatningsnøkler til nedgravde containere100 pr par

Ekstra gebyrerGebyr inkl. mva.
Ikke utført kildesortering750
Bytte av dunker (oftere enn 1 gang pr år)525
Fakturering

Renovasjonsgebyret for helårsboliger faktureres to ganger i året:

  • Regning for 1. halvår kommer i midten av mars med forfall ca 20. april
  • Regning for 2. halvår kommer i midten av september med forfall ca 20. oktober

Regningen kommer fra Innherred Renovasjon på vegne av kommunen.

Septiktømming

Gjelder Levanger, Verdal, Inderøy, Frosta, Malvik, Selbu, Tydal og Meråker.

AbonnementstypeGebyr pr år inkl. mva.
Helårsbolig med slamavskiller eller minirenseanlegg1660,- pr boenhet*
Fritidsbolig med slamavskiller eller minirenseanlegg710,- pr boenhet*
Helårs- eller fritidsbolig med tett tank425,- pr m3**
Tømming av store slamavskillere (over 7m3)645,- pr m3
Tømming av brakkedo/mobile toalett590,- pr m3 (min. 0,5 m3)
Tømming utenom planlagt sone/ bomtur/ spyleoppdrag1640,- ***

*Avgiften dekker årlig tømming av små tanker (under 3m3) og tømming annethvert år for store tanker opp til 7 m3 størrelse. Fritidsbolig: Avgiften dekker tømming hvert 3. år

** Dersom tanken tømmes på bestilling, fakturerer vi minimum 2m3 for å dekke behandlings- og transportkostnader.

***Kubikkmeterpris kan komme i tillegg.

Samarbeidsrabatter når flere deler tank
(under 7 m3)
Rabatt per år inkl. mva.
Per bolig eller hytte- 287,50

Hytte-/fritidsrenovasjon

Fritidsrenovasjon mini: 
Hytter med over 2 km luftlinje fra nærmeste kjørbare sommerveg (personbil)
Hytter under 30 m2
Mindre selveierenheter under 30 m2

Fritidsrenovasjon liten:
Fast plasserte campingvogner (mer enn 4 mnd/år)

Fritidsrenovasjon medium:
Hytter med 30 – 200 m2
Større selveierenheter over 30 m2

Fritidsrenovasjon stor: 
Hytter over 200 m2
Hytter over 30 m2 som benyttes til utleie
Større selveierenheter over 30 m2 til utleie

Fritidsrenovasjon ekstra: 
Hytter som ønsker ordinær husholdningsrenovasjon

Type abonnementRenovasjonsgebyr pr år per eiendom inkl. mva.
Fritidsrenovasjon mini648
Fritidsrenovasjon liten1080
Fritidsrenovasjon medium1398
Fritidsrenovasjon stor2023
Fritidsrenovasjon ekstraSe husholdningsabonnement

For Tydal kommune kommer et tillegg pr abonnement på kr 37,50 på grunn av et akkumulert underskudd. Les mer her.

Fakturering

Renovasjongebyret for hytter og fritidsboliger faktureres en gang i året, regning kommer i juni med forfall midt i juli. Regningen kommer fra Innherred Renovasjon på vegne av kommunen.

Priser for næringsavfall levert på gjenvinningsstasjon – klikk her