Søk på din eiendom og få en personlig tømmeplan

Finner du ikke din adresse? Skriv bare deler av adressen/eiendomsnavnet.

(Eks.: Bor du i Vollavegen, skriv «volla».) Sjekk også skrivemåte – «vegen» eller «veien». Ikke skriv sted, kun gate. Gårds- og bruksnummer, evt med kommunenummer, skilles med . (punktum). Eks: 1717.7. eller 105.10.

Tømmeplanen er dessverre ustabil. Får du ikke frem noe, prøv igjen litt senere eller be om å få tilsendt en tømmeplan på e-post:

Har du minirest-abonnement skal restavfall vises kun hver 8. uke i kalenderen.

OBS: For abonnenter med fellescontainere (eks. borettslag) kan de faktiske tømmedagene avvike noe fra datoene som kommer opp i kalenderen. Det tømmes angitt avfallstype innenfor den uka som er markert.